Vårdbemanning


Kvalitetssäkrad vårdbemanning

Direktkliniken har ett ISO certifierat kvalitetsledningsarbete som säkerställer att rekrytering och bemanning sker utifrån en strukturerad och beprövad process. Samtlig vårdpersonal som arbetar via oss genomgår en noggrann rekryteringsprocess med grundliga intervjuer, referenstagning och lämplighetsbedömning. Vi genomför kontinuerliga kontroller av våra konsulters yrkeslegitimationer.

Snabbhet, kompetens och lyhördhet

Vi har lång erfarenhet av vårdbemanning och god förmåga att förstå våra kunders behov och önskemål. Vi garanterar snabb service och återkoppling. Vi tar proaktivt ansvar för att den vårdpersonal som vi förser våra kunder med fungerar väl på sina arbetsplatser.

Långsiktighet och kontinuitet

Vi strävar efter en långsiktighet i våra relationer med såväl kunder som vårdpersonal. Detta möjliggör hög kvalitet och nöjdhet.

Bästa möjliga pris

Vår ambition är att alltid förse våra kunder med personal till bästa möjliga pris. Jämför oss gärna.


Samarbetspartners

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
chat_bubbleChatta