Behöver ni hjälp med att hitta vårdpersonal? 

Med mångårig erfarenhet av bemanning inom sjukvård förstår vi vikten av kvalitet, service och ödmjukhet – faktorer som genomsyrar vår verksamhet.

Direktkliniken har ett gediget kontaktnät av konsulter och vårt huvudsakliga fokus är att upprätthålla högsta möjliga kontinuitet av personal som våra kunder efterfrågar. Låt oss hjälpa dig som vårdgivare att hitta rätt person på rätt plats.

Direktkliniken kontrollerar alltid sina konsulter via Socialstyrelsen (HOSP) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) innan de presenteras för eventuellt uppdrag. Ovanstående kompletteras alltid med minst 2 referenser från senaste uppdrag eller anställning, varav en ska vara ett utlåtande från chef eller arbetsledare.

Tillsammans med er vårdgivare bidrar vi kontinuerligt till en bättre vård och en bättre värld. Med relevant kvalitetsledning arbetar vi regelbundet för att uppnå bästa möjliga kund- och patientnöjdhet. Direktkliniken innehar ISO-certifiering.

Direktklinken ansvarar alltid för relevant konsultansvarsförsäkring, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring för utbokad vårdpersonal. 

Kontakta oss, så berättar vi mer!

Våra områden

Läkare

Genom vår mångåriga expertis hjälper vi dig som vårdgivare att hitta rätt läkare för er arbetsplats.

Sjuksköterska

Våra sjuksköterskor genomsyrar bästa kvalitet, service och ödmjukhet.

Övrig sjukvårdspersonal

Letar du annan personal inom vården? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta personalen som möter era behov!